2nd Practice Match : Nepal U19 vs Baduraliya Cricket Club

 • Series: U-19 Asia Cup 2019
 • Date & Time: August 29, 2019 10:15 AM ( NST )
 • Ground: 2nd Practice Match : Nepal U19 vs Baduraliya Cricket Club
 • Player of the Match:


Nepal U19 206 /10 (46.4/50 ov)
Baduraliya Cricket Club 84 /10 (23.1 Ov, DLS Target - 165 in 31 Overs )

Nepal U19 won by 80 Runs

 1. Sagar Dhakal – 5 Wickets

 2. Baduraliya CC : 84 all out in 23.1 overs.

 3. 4th Wicket for Sagar Dhakal, 9th Gone . Baduraliya 82/9 ( 21.4 ov )

 4. Baduralia : 80/8 ( 21 Overs )

 5. Sagar Dhakal strikes ! 8th Gone. Baduralia : 79/8 ( 19.5 Overs )

 6. WICKET ! 7th gone , Kushal Malla Strikes ! , 74/7 ( 18.5 ov )

 7. Baduraliya : 71/6 ( 18/31 ov ) , Miranga : 6 , Malinda : 1 , Pawan Sarraf : 6-1-20-2

 8. Baduraliya : 63/3 ( 15/31 ov ) , Thevindu : 30 , Ravindu : 5 , Pawan Sarraf : 5-1-15-1

 9. Baduralia need 114 more runs to win from 18 overs .

 10. Baduraliya : 51/3 ( 13/31 ov ) , Thevindu : 19 , Ravindu : 24 , Pawan Sarraf : 4-1-10-1 , Bhim Sharki : 2-0-4-0

 11. Baduraliya : 47/3 ( 12/31 ov ) , Thevindu : 17 , Ravindu : 2 , Pawan Sarraf : 3-1-8-1 , Bhim Sharki : 2-0-4-0

 12. Baduraliya : 45/3 ( 11/31 ov ) , Thevindu : 16 , Ravindu : 1 , Pawan Sarraf : 3-1-8-1 , Bhim Sharki : 1-0-1-0

 13. Baduraliya : 42/3 ( 10/31 ov ) , Thevindu : 14 , Ravindu : 0 , Pawan Sarraf : 2-1-7-1 , Bhim Sharki : 1-0-1-0

 14. Baduraliya : 41/3 ( 9/31 ov ) , Thevindu : 13 , Ravindu : 0 , Pawan Sarraf : 2-1-7-1

 15. Baduraliya : 40/3 ( 8/31 ov ) , Thevindu : 12 , Ravindu : 0

 16. WICKET ! Arishna ( 21 ) c & b by Pawan Sarraf

 17. Baduraliya : 33/2 ( 7/31 ov ) , Thevindu : 5 , Arishka : 21 , Pawan Sarraf : 1-1-0-0

 18. Baduraliya : 27/2 ( 6/31 ov )

 19. Baduraliya : 27/2 ( 5/31 ov ) , Lakshan 16 , Thevindu : 4 , Rasid Khan : 2-0-2-0

 20. 2nd Wicket for Nepal , Kamal Airee strikes ! again. Dasun departs. Baduraliya 10/2 ( 4.1 ov )

 21. Baduraliya : 10/1 ( 4/31 ov )

 22. Baduraliya : 9/1 ( 3/31 ov ) , Randula : 5 , Thevindu : 4 , Rasid Khan : 1-0-1-0

 23. 1st Wicket for Nepal U19 , Kamal Airee Strikes ! , Baduraliya 5/1 ( 2.3 ov )

 24. Baduraliya : 2/0 ( 2/31 ov )

 25. Baduraliya : 1/0 ( 1/31 ov ) , Randula Dasun : 1 , Ashen Jayathilaka : 0 , Rasid Khan : 1-0-1-0

 26. Kamal Singh Airee bowling for Nepal

 27. DLS Target – 165 in 31 overs for Baduraliya .

 28. Nepal U19: 206 all out in 46.5 Overs vs Baduraliya CC

 29. Nepal U19: 204/9 ( 46/50 ov ) vs Baduraliya CC

 30. Nepal U19: 202/8 ( 45/50 ov ) vs Baduraliya CC

  Rasid Khan : 1, Bhim Sharki : 8

 31. 8th GONE , Kushal Malla (0) bowled !

 32. Nepal U19: 193/7 ( 44/50 ov )

 33. Hari Chauhan departs , he scored 56 . 7th Down

 34. 6th Wicket ! Rit Gautam ( 76 ) lbw , Nepal U19 : 186/6 ( 43.1 ov )

 35. अभ्यास खेल हुनाले नेपालले आफ्नो इनिंग पुरा गर्ने भएको छ। तर दोश्रो इनिंग भने ३१ ओभरको हुनेछ। डी/एल मेथडमा नेपालको इनिंग पछि लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ।

 36. अहिले लन्च ब्रेक भएको छ। पानि अहिले रोकिएको छ। अब पुनः खेल सुचारु भए बुदुरलियाले ब्याटिंग गर्नेछ र डी/एल मेथड अनुसार लक्ष्य पाउनेछ।

 37. Lunch Break !

 38. Match Stopped due to Rain

 39. Nepal U19: 175/5 ( 40.5/50 ov ), Rit Gautam : 70 ( 118 ) , 4'Fours , Hari Chauhan : 45 ( 70 ) 2'Four

 40. Nepal U19: 172/5 ( 40/50 ov ) , Rit Gautam : 69 ( 117 ) , 4'Fours , Hari Chauhan : 43 ( 66 ) 2'Four

 41. Nepal U19: 171/5 ( 39/50 ov ) , Rit Gautam : 69 ( 114 ) , 4'Fours , Hari Chauhan : 42 ( 63 ) 2'Four

 42. Nepal U19: 165/5 ( 38/50 ov ) , Rit Gautam : 66 ( 111 ) , 4'Fours , Hari Chauhan : 39 ( 60 ) 2'Four

 43. Nepal U19: 160/5 ( 37/50 ov ) , Rit Gautam : 61 ( 107 ) , 3'Fours , Hari Chauhan : 39 ( 58 ) 2'Four

 44. Nepal U19: 149/5 ( 35/50 ov ) , Rit Gautam : 57 ( 101 ) , 3'Fours , Hari Chauhan : 33 ( 52 ) 2'Four

 45. Nepal U19: 141/5 ( 34/50 ov ), Rit Gautam : 56 ( 100 ) , 3'Fours , Hari Chauhan : 26 ( 47 ) 1'Four

 46. Nepal U19: 140/5 ( 33/50 ov ) , Rit Gautam : 56 ( 100 ) , 3'Fours , Hari Chauhan : 25 ( 41 ) 1'Four

 47. Nepal U19: 136/5 ( 32/50 ov ) , Rit Gautam : 53 ( 95 ) , 3'Fours , Hari Chauhan : 24 ( 40 ) 1'Four

 48. Nepal U19: 131/5 ( 31/50 ov ) , Rit Gautam : 48 ( 92 ) , 2'Fours , Hari Chauhan : 24 ( 37 ) 1'Four

 49. Nepal U19: 129/5 ( 30/50 ov ) , Rit Gautam : 47 ( 91 ) , 2'Fours , Hari Chauhan : 23 ( 32 ) 1'Four

 50. Nepal U19: 121/5 ( 29/50 ov ) , Rit Gautam : 46 ( 89 ) , 2 fours , Hari Chauhan : 16 ( 28 )

 51. Nepal U19: 117/5 ( 28/50 ov ) , Rit Gautam : 43 ( 87 ) , 2 fours , Hari Chauhan : 15 ( 24 )

 52. Nepal U19: 114/5 ( 27/50 ov ) , Rit Gautam : 42 ( 85 ) , 2 fours , Hari Chauhan : 13 ( 20 )

 53. Nepal U19: 104/5 ( 25/50 ov ) , Rit Gautam : 39 ( 81 ) , 2 fours , Hari Chauhan : 6 ( 12 )

 54. Nepal U19: 98/5 ( 24/50 ov ) Rit Gautam : 35 ( 77 ) , 2 fours , Hari Chauhan : 4 ( 10 )

 55. Nepal U19: 87/5 ( 22/50 ov ) , Rit Gautam : 28 ( 68 ) , 2 fours , Hari Chauhan : 1 ( 7 )

 56. 5th gone , Sundeep Jora ( 24 ) caught at Point . Nepal U19 – 85/5 ( 20.3 v )

 57. Nepal U19: 84/4 ( 20/50 ov ) , Rit Gautam : 26 ( 64 ) , 2 fours , Sundeep Jora : 24 (27) , 2 fours

 58. Nepal U19: 76/4 ( 18/50 ov ) Rit Gautam : 22 ( 58 ) , 2 fours , Sundeep Jora : 20 (21) , 1 four , Diman Ratnayake : 1-0-12-0 , Miranga Wickramage : 4-1-12-1

 59. Nepal U19: 71/4 ( 17/50 ov ) , Rit Gautam : 21 ( 55 ) , 2 fours , Sundeep Jora : 16 (18) , 1 four , Ravindu Rathnayake : 4-0-12-0, Miranga Wickramage : 4-1-12-1

 60. Nepal U19: 59/4 ( 16/50 ov ) Rit Gautam : 20 ( 54 ) , 2 fours , Sundeep Jora : 11 (13) , 1 four , Ravindu Rathnayake : 4-1-12-0 Miranga Wickramage : 3-0-12-1

 61. Nepal U19: 59/4 ( 16/50 ov ) Rit Gautam : 20 ( 54 ) , 2 fours , Sundeep Jora : 11 (13) , 1 four , Ravindu Rathnayake : 4-1-12-0 Miranga Wickramage : 3-0-12-1

 62. Nepal U19: 59/4 ( 15/50 ov ) Rit Gautam : 20 ( 48 ) , 2 fours , Sundeep Jora : 11 (13) , 1 four , Miranga Wickramage : 3-0-12-1

 63. Nepal U19: 53/4 ( 13/50 ov ) Rit Gautam : 16 ( 38 ) , 2 fours , Sundeep Jora : 9 (11) , 1 four , Miranga Wickramage : 2-0-7-1

 64. Nepal U19: 51/4 ( 12/50 ov ) , Rit Gautam : 15 ( 35 ) , 2 fours , Sundeep Jora : 8(8) , 1 four , Ravindu Rathnayake : 2-0-9-0

 65. Nepal U19: 43/4 ( 10/50 ov ) ,Rit Gautam : 12 ( 26 ) , 2 fours , Sundeep Jora : 5(5) , 1 four , Ravindu Rathnayake : 1-0-4-0

 66. BIG ! Wicket , Rohit Paudel ( 3 ) bowled.

 67. Nepal U19: 33/3 ( 7/50 ov ) Rit Gautam : 7 ( 18 ) , 1 four , Rohit Paudel : 3 ( 7 ) , Tilina Chamoth : 3-0-9-1

 68. Nepal U19: 25/3 ( 6/50 ov ) , Rit Gautam : 2 , Rohit Paudel 2

 69. 3rd WICKET ! Khadak Bohara ( 2 ) – LBW

 70. Nepal U19: 23/2 ( 5/50 ov ) , Rit Gautam : 2 , Khadak Bohara : 2

 71. Nepal U19: 20/2 ( 3/50 ov )

  Rit Gautam : 1 , Khadak Bohara : 1

  Last Wicket – Aasif Seikh ( 14 ) , Pawan Sarraf : 0

 72. 1st Wicket Gone, Pawan Sarraf departs for a Duck !

 73. Nepal U19 won the toss & elected to Bat

Nepal U19 won by 80 Runs

Nepal U19 1st Inningss

206/10 (46.4/50 ov)

 • Batsman
 • R
 • B
 • 4s
 • 6s
 • SR
 • Rit Gautam
 • 76
 • 126
 • 4
 • 60.32
 • out
 • Pawan Sarraf
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0.00
 • out
 • Aasif Sheikh (wk)
 • 14
 • 10
 • 3
 • 0
 • 140.00
 • out
 • Khadak Bohara
 • 2
 • 6
 • 0
 • 0
 • 33.33
 • out
 • Rohit Paudel (c)
 • 3
 • 12
 • 0
 • 0
 • 25.00
 • out
 • Sundeep Jora
 • 24
 • 28
 • 2
 • 1
 • 85.71
 • out
 • Hari Chauhan
 • 56
 • 78
 • 2
 • 1
 • 71.79
 • out
 • Bhim Sharki
 • 10
 • 11
 • 1
 • 0
 • 90.91
 • not out
 • Kushal Malla
 • 0
 • out
 • Rasid Khan
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 100.00
 • not out
 • Extras
 • ( )
 • Total
 • 206/10 (46.4/50 ov)

Fall of Wickets

Did Not Bat

 • Bowler
 • O
 • M
 • R
 • W
 • ECO
 • Malinda Karunarathne
 • 7
 • 0
 • 38
 • 2
 • 5.43
 • Tilina Chamoth
 • 9.4
 • 0
 • 43
 • 2
 • 4.57
 • Miranga Wickramage
 • 10
 • 1
 • 34
 • 1
 • 3.40
 • Dilman Ratnayake
 • 7
 • 0
 • 38
 • 1
 • 5.43
 • Avishka Lakshan
 • 9
 • 0
 • 40
 • 2
 • 4.44

Baduraliya Cricket Club 2nd Innings

84/10 (23.1 Ov, DLS Target - 165 in 31 Overs )

 • Batsman
 • R
 • B
 • 4s
 • 6s
 • SR
 • Thevindu Dikwelle
 • 31
 • 41
 • 4
 • 0
 • 75.61
 • -
 • Avishka Lakshan
 • 21
 • 11
 • 2
 • 2
 • 190.91
 • -
 • Malinda Karunarathne
 • 8
 • 9
 • 1
 • 0
 • 88.89
 • -
 • Ravdula Dasun
 • 6
 • 10
 • 0
 • 0
 • 60.00
 • -
 • Miranga Wickrmage
 • 4
 • 11
 • -
 • -
 • 36.36
 • -
 • Extras
 • ( )
 • Total
 • 84/10 (23.1 Ov, DLS Target - 165 in 31 Overs )

Fall of Wickets

Did Not Bat

 • Bowler
 • O
 • M
 • R
 • W
 • ECO
 • Rasid Khan
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1.00
 • Kamal Airee
 • 3
 • 0
 • 25
 • 2
 • 8.33
 • Pawan Sarraf
 • 6
 • 1
 • 20
 • 2
 • 3.33
 • Bhim Sharki
 • 4
 • 0
 • 15
 • 0
 • 3.75
 • Sagar Dhakal
 • 5.1
 • 0
 • 18
 • 5
 • 3.53
 • Kushal Malla
 • 3
 • 1
 • 4
 • 1
 • 1.33

Match Info

 • Match2nd Practice Match : Nepal U19 vs Baduraliya Cricket Club
 • DateAugust 29, 2019 10:15 AM ( NST )
 • TossNepal U19 won the toss & elected to Bat
 • VenueThe Wanderers Stadium, Johannesburg
 • Umpires

Due to rain 2nd inning target was reduced to 165 in 31 overs by DLS method.