Nepal v MalaysiaMalaysia 83 /7 (9/9 OV )
Nepal 86 /3 (8/9)

Nepal win by 7 Wickets

 1. Player of the match – Gyanendra Malla

 2. Nepal win by 7 Wickets

 3. 7.6- Muhamad Syahadat to Bhandari , SIX !

 4. 7.5- Muhamad Syahadat to Vesawkar, 1 run,

 5. 7.4- Muhamad Syahadat to Vesawkar, 2 runs,

 6. WICKET – DS Airee c Anwar Arudin b Muhamad Syahadat 2 (4b 0x4 0x6) SR: 50.00

 7. 7.3- Muhamad Syahadat to DS Airee, OUT,

 8. 7.2- Muhamad Syahadat to Bhandari, 1 run,

 9. 7.1- Muhamad Syahadat to DS Airee, 1 leg bye,

 10. END OF OVER:7 | 6 Runs | NEPAL: 75/2 (9 runs required from 12 balls, RR: 10.71, RRR: 4.50)
  Dipendra Singh Airee
  2 (2b)
  Binod Bhandari
  6 (6b)
  Anwar Rahman
  2-0-13-0

 11. 6.6- Anwar Rahman to DS Airee, 1 run,

 12. 6.5- Anwar Rahman to Bhandari, 1 run,

 13. 6.4- Anwar Rahman to Bhandari, 2 runs,

 14. 6.3- Anwar Rahman to DS Airee, 1 run,

 15. 6.2- Anwar Rahman to Bhandari, 1 run,

 16. 6.1- Anwar Rahman to Bhandari, no run,

 17. END OF OVER:6 | 9 Runs 2 Wkts | NEPAL: 69/2 (15 runs required from 18 balls, RR: 11.50, RRR: 5.00)
  Dipendra Singh Airee
  1 (1b)
  Binod Bhandari
  1 (1b)
  Muhamad Syahadat
  1-0-9-2

 18. 5.6- Muhamad Syahadat to DS Airee, 1 run,

 19. WICKET – PS Airee c Pavandeep Singh b Muhamad Syahadat 12 (14b 1×4 0x6) SR: 85.71

 20. 5.5- Muhamad Syahadat to PS Airee, OUT,

 21. 5.4- Muhamad Syahadat to Bhandari, 1 run,

 22. 5.3- Muhamad Syahadat to PS Airee, 1 run,

 23. WICKET – G Malla c Aminuddin Ramly b Muhamad Syahadat 51 (21b 5×4 3×6) SR: 242.85

 24. 5.2- Muhamad Syahadat to Malla, OUT,

 25. Maiden Half Century by Gyanendra Malla, also the fastest

 26. 5.1- Aminuddin Ramly to Malla, SIX runs,

 27. END OF OVER:5 | 7 Runs | NEPAL: 60/0 (24 runs required from 24 balls, RR: 12.00, RRR: 6.00)
  Gyanendra Malla
  45 (19b)
  Pradeep Airee
  11 (12b)
  Anwar Rahman
  1-0-7-0

 28. 4.6- Anwar Rahman to Malla, 1 run,

 29. 4.5- Anwar Rahman to PS Airee, 1 run,

 30. 4.4- Anwar Rahman to Malla, 1 run,

 31. 4.3- Anwar Rahman to Malla, 2 runs,

 32. 4.2- Anwar Rahman to PS Airee, 1 run,

 33. 4.1- Anwar Rahman to Malla, 1 run,

 34. END OF OVER:4 | 12 Runs | NEPAL: 53/0 (31 runs required from 30 balls, RR: 13.25, RRR: 6.20)
  Gyanendra Malla
  40 (15b)
  Pradeep Airee
  9 (10b)
  Pavandeep Singh
  1-0-12-0

 35. 3.6- Pavandeep Singh to Malla, 1 run,

 36. 3.5- Pavandeep Singh to PS Airee, 1 run,

 37. 3.4- Pavandeep Singh to Malla, 1 run,

 38. 3.3- Pavandeep Singh to Malla, 2 runs,

 39. 3.2- Pavandeep Singh to Malla, SIX runs,

 40. 3.1- Pavandeep Singh to PS Airee, 1 run,

 41. END OF OVER:3 | 21 Runs | NEPAL: 41/0 (43 runs required from 36 balls, RR: 13.66, RRR: 7.16)
  Gyanendra Malla
  30 (11b)
  Pradeep Airee
  7 (8b)
  Sharvin Muniandy
  1-0-21-0

 42. 2.6- Muniandy to Malla, FOUR runs,

 43. 2.5- Muniandy to Malla, FOUR runs,

 44. 2.4- Muniandy to Malla, FOUR runs,

 45. 2.4- Muniandy to Malla, 1 wide,

 46. 2.3- Muniandy to PS Airee, 1 run,

 47. 2.2- Muniandy to Malla, 1 run,

 48. 2.1- Muniandy to Malla, SIX runs,

 49. END OF OVER:2 | 9 Runs | NEPAL: 20/0 (64 runs required from 42 balls, RR: 10.00, RRR: 9.14)
  Pradeep Airee
  6 (7b)
  Gyanendra Malla
  11 (6b)
  Fitri Sham
  1-0-9-0

 50. 1.6- Fitri Sham to PS Airee, no run,

 51. 1.5- Fitri Sham to PS Airee, no run,

 52. 1.4- Fitri Sham to Malla, 1 run,

 53. 1.3- Fitri Sham to Malla, no run,

 54. 1.2- Fitri Sham to Malla, FOUR runs,

 55. 1.1- Fitri Sham to Malla, FOUR runs,

 56. END OF OVER:1 | 11 Runs | NEPAL: 11/0 (73 runs required from 48 balls, RR: 11.00, RRR: 9.12)
  Gyanendra Malla
  2 (2b)
  Pradeep Airee
  6 (5b)
  Syed Aziz
  1-0-11-0

 57. 0.6- Syed Aziz to Malla, 1 run,

 58. 0.5- Syed Aziz to PS Airee, 1 no ball,

 59. 0.5- Syed Aziz to PS Airee, 1 wide,

 60. 0.4- Syed Aziz to PS Airee, no run,

 61. 0.3- Syed Aziz to PS Airee, FOUR runs,

 62. 0.2- Syed Aziz to Malla, 1 run,

 63. 0.1- Syed Aziz to PS Airee, 1 run,

 64. 0.1- Syed Aziz to PS Airee, 1 wide,

 65. Pradeep Airee & Gyanendra Malla opening the batting for Nepal

 66. Malaysia : 83/7 ( 9 Overs ) , 84 runs to win for Nepal

 67. 8.6- Bohara to Muniandy, 2 runs,

 68. 8.5- Bohara to Muniandy, FOUR runs,

 69. 8.4- Bohara to Fitri Sham, 1 leg bye,

 70. 8.3- Bohara to Muniandy, 1 run,

 71. 8.2- Bohara to Fitri Sham, 3 runs,

 72. 8.1- Bohara to Muniandy, 1 run,

 73. END OF OVER:8 | 9 Runs 2 Wkts | MAL: 71/7 | RR: 8.87
  Sharvin Muniandy
  0 (0b)
  Basant Regmi
  1-0-9-2
  Karan KC
  2-0-12-1

 74. WICKET – Ahmed Faiz c Malla b Regmi 9 (9b 1×4 0x6) SR: 100.00

 75. 7.6- Regmi to Ahmed Faiz, OUT,

 76. 7.6- Regmi to Ahmed Faiz, 1 wide,

 77. WICKET – Virandeep Singh c Lamichhane b Regmi 21 (17b 1×4 1×6) SR: 123.52

 78. 7.5- Regmi to Virandeep Singh, OUT,

 79. 7.4- Regmi to Virandeep Singh, no run,

 80. 7.3- Regmi to Virandeep Singh, SIX runs,

 81. 7.2- Regmi to Ahmed Faiz, 1 run,

 82. 7.1- Regmi to Virandeep Singh, 1 run,

 83. END OF OVER:7 | 7 Runs | MAL: 62/5 | RR: 8.85
  Virandeep Singh
  14 (13b)
  Ahmad Faiz
  8 (7b)
  Karan KC
  2-0-12-1

 84. 6.6- Karan KC to Virandeep Singh, 1 run,

 85. 6.5- Karan KC to Virandeep Singh, no run,

 86. 6.4- Karan KC to Ahmed Faiz, 1 run,

 87. 6.3- Karan KC to Ahmed Faiz, no run,

 88. 6.2- Karan KC to Virandeep Singh, 1 run,

 89. 6.1- Karan KC to Virandeep Singh, FOUR runs,

 90. END OF OVER:6 | 8 Runs | MAL: 55/5 | RR: 9.16
  Virandeep Singh
  8 (9b)
  Ahmad Faiz
  7 (5b)
  Abinash Bohara
  1-0-8-0

 91. 5.6- Bohara to Virandeep Singh, 1 run,

 92. 5.5- Bohara to Ahmed Faiz, 1 run,

 93. 5.4- Bohara to Ahmed Faiz, no run,

 94. 5.3- Bohara to Ahmed Faiz, FOUR runs,

 95. 5.2- Bohara to Virandeep Singh, 1 run,

 96. 5.1- Bohara to Ahmed Faiz, 1 run,

 97. 4.6- Karan KC to Ahmed Faiz, 1 run,

 98. WICKET – Muhamad Syahadat c Malla b Karan KC 1 (2b 0x4 0x6) SR: 50.00

 99. 4.5- Karan KC to Muhamad Syahadat, OUT,

 100. 4.4- Karan KC to Virandeep Singh, 1 run,

 101. 4.4- Karan KC to Virandeep Singh, 1 no ball,

 102. 4.3- Karan KC to Virandeep Singh, 2 runs,

 103. 4.2 – Karan KC to Virandeep Singh, no run,

 104. 4.1- Karan KC to Virandeep Singh, no run,

 105. Malaysia : 42/4 ( 4/9 ov ) , Virandeep Singh : 3* Muhamad Syahadat : 1* , Sompal Kami : 2-0-23-2 , Sandeep Lamichhane : 2-0-17-1

 106. 3.6- Lamichhane to Virandeep Singh, 3 runs,

 107. 3.5- Lamichhane to Virandeep Singh, no run,

 108. 3.5- Lamichhane to Virandeep Singh, 1 wide,

 109. 3.4- Lamichhane to Muhamad Syahadat, 1 run,

 110. WICKET – Syed Aziz c DS Airee b Lamichhane 30 (15b 5×4 1×6) SR: 200.00

 111. 3.3- Lamichhane to Syed Aziz, OUT,

 112. 3.2- Lamichhane to Syed Aziz, no run,

 113. 3.1- Lamichhane to Syed Aziz, SIX runs,

 114. Malaysia : 31/3 ( 3/9 ov ) , Syad Aziz : 24* , Sompal Kami : 2-0-23-2 , Sandeep Lamichhane : 1-0-6-0

 115. WICKET – Aminuddin Ramly b Sompal Kami 5 (4b 1×4 0x6) SR: 125.00

 116. 2.6- Sompal Kami to Aminuddin Ramly, OUT,

 117. 2.5- Sompal Kami to Syed Aziz, 1 run,

 118. 2.4- Sompal Kami to Syed Aziz, 2 runs,

 119. 2.3- Sompal Kami to Syed Aziz, FOUR runs,

 120. 2.2- Sompal Kami to Syed Aziz, FOUR runs,

 121. 2.1- Sompal Kami to Syed Aziz, FOUR runs,

 122. Malaysia : 16/2 ( 2/9 ov ) , Syad Aziz : 9* Aminuddin Ramly : 5* , Sompal Kami : 1-0-8-2 , Sandeep Lamichhane : 1-0-6-0

 123. 1.6- Lamichhane to Aminuddin Ramly, FOUR runs,

 124. 1.5- Lamichhane to Aminuddin Ramly, no run,

 125. 1.4- Lamichhane to Syed Aziz, 1 leg bye,

 126. 1.3- Lamichhane to Aminuddin Ramly, 1 run,

 127. 1.2- Lamichhane to Syed Aziz, 1 run,

 128. 1.1- Lamichhane to Syed Aziz, no run,

 129. Malaysia : 9/2 ( 1/9 ov ) , Syad Aziz – 8* , Sompal Kami : 1-0-8-2

 130. WICKET – Shafiq Sharif lbw b Sompal Kami 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0.00

 131. 0.6- Sompal Kami to Shafiq Sharif, OUT,

 132. 0.5- Sompal Kami to Syed Aziz, 1 leg bye,

 133. 0.4- Sompal Kami to Syed Aziz, no run,

 134. 0.3- Sompal Kami to Syed Aziz, FOUR runs,

 135. 0.2- Sompal Kami to Syed Aziz, FOUR runs,

 136. WICKET – Anwar Arudin c Bohara b Sompal Kami 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0.00

 137. 0.1- Sompal Kami to Anwar Arudin, OUT,

 138. Nepal Playing XI – Gyanendra Malla , Rohit Paudel, Sharad Vesawkar , Basanta Regmi , Sompal Kami , Avinash Bohar, Sandeep Lamichhane, Dipendra Airee , Binod Bhandari , Karan KC , Pradeep Airee

 139. Match reduced to 9 Overs

 140. Nepal won the toss and elected to field

 141. सुखद खबर, पानि रोकिएको छ। ग्राउण्ड स्टाफहरु मैदान सुकाउदै। कभर हटाइएको छ। नेपाली समय ९:४५ खेल सुरु हुनपर्ने अन्तिम समय हो। थोरै ओभरको खेल हुने सम्भावना बढेको छ। थोरै ओभरको खेल भए पारस पनि खेल्ने जानकारी छ।

 142. Match delayed due to rain

Nepal win by 7 Wickets

Malaysia 1st Inningss

83/7 (9/9 OV )

 • Batsman
 • R
 • B
 • 4s
 • 6s
 • SR
 • Anwar Arudin
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0.00
 • c Bohara b Sompal Kami
 • Shafiq Sharif †
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0.00
 • lbw b Sompal Kami
 • Syed Aziz
 • 30
 • 15
 • 5
 • 1
 • 200.00
 • c DS Airee b Lamichhane
 • Aminuddin Ramly
 • 5
 • 4
 • 1
 • 0
 • 125.00
 • b Sompal Kami
 • Muhamad Syahadat
 • 1
 • 2
 • 0
 • 0
 • 50.00
 • c Malla b Karan KC
 • Virandeep Singh
 • 21
 • 17
 • 1
 • 1
 • 123.53
 • c Lamichhane b Regmi
 • Ahmed Faiz (c)
 • 9
 • 9
 • 1
 • 0
 • 100.00
 • c Malla b Regmi
 • S Muniandy
 • 8
 • 4
 • 1
 • 0
 • 200.00
 • not out
 • Fitri Sham
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 150.00
 • not out
 • Extras
 • 6 ( w 2, nb 1, lb 3, )
 • Total
 • 83/7 (9/9 OV )

Fall of Wickets

1-0 (Anwar Arudin, 0.1 ov), 2-9 (Shafiq Sharif, 0.6 ov), 3-31 (Aminuddin Ramly, 2.6 ov), 4-37 (Syed Aziz, 3.3 ov), 5-46 (Muhamad Syahadat, 4.5 ov), 6-70 (Virandeep Singh, 7.5 ov), 7-71 (Ahmad Faiz, 7.6 ov)

Did Not Bat

Anwar Rahman, Pavandeep Singh

 • Bowler
 • O
 • M
 • R
 • W
 • ECO
 • Sompal kami
 • 2
 • 0
 • 23
 • 3
 • 11.50
 • Sandeep Lamichhane
 • 2
 • 0
 • 17
 • 1
 • 8.50
 • Karan KC
 • 2
 • 0
 • 12
 • 1
 • 6.00
 • Avinash Bohara
 • 2
 • 0
 • 19
 • 0
 • 9.50
 • Basant Regmi
 • 1
 • 0
 • 9
 • 2
 • 9.00

Nepal 2nd Innings

86/3 (8/9)

 • Batsman
 • R
 • B
 • 4s
 • 6s
 • SR
 • Pradee Airee
 • 12
 • 14
 • 1
 • 0
 • 85.71
 • c Pavandeep Singh b Muhamad Syahadat
 • Gyanendra Malla
 • 51
 • 21
 • 5
 • 3
 • 242.86
 • c Aminuddin Ramly b Muhamad Syahadat
 • Binod Bhandari
 • 13
 • 8
 • 0
 • 1
 • 162.50
 • not out
 • Dipendra Airee
 • 2
 • 4
 • 0
 • 0
 • 50.00
 • c Anwar Arudin b Muhamad Syahadat
 • Sharad Vesawkar
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 150.00
 • not out
 • Extras
 • 5 ( w 3, nb 1, b 1, )
 • Total
 • 86/3 (8/9)

Fall of Wickets

1-66 (Gyanendra Malla, 5.2 ov), 2-68 (Pradeep Airee, 5.5 ov), 3-77 (Dipendra Singh Airee, 7.3 ov)

Did Not Bat

Karan KC, S Lamichhane, B Regmi, A Bohara, Sompal Kami, RK Paudel

 • Bowler
 • O
 • M
 • R
 • W
 • ECO
 • Syed Aziz(rm)
 • 1
 • 0
 • 11
 • 0
 • 11.00
 • Fitri Sham
 • 1
 • 0
 • 9
 • 0
 • 9.00
 • S Muniandy
 • 1
 • 0
 • 21
 • 0
 • 21.00
 • Pavandeep Singh
 • 1
 • 0
 • 12
 • 0
 • 12.00
 • Anwar Rahaman
 • 2
 • 0
 • 13
 • 0
 • 6.50
 • Muhamad Syahadat
 • 2
 • 0
 • 19
 • 3
 • 9.50

Match Info

 • MatchNepal v Malaysia
 • DateJuly 24, 2019 7:15 AM ( NST )
 • TossNepal won the toss and elected to field
 • VenueThe Wanderers Stadium, Johannesburg
 • UmpiresViswanadan Kalidas Tabarak Dar ,Reserve Umpire - Buddhi Pradhan
 • Gyanendra Malla ( c ) , Sharad Vesawkar , Dipendra Airee , Binod Bhandari ( wk ) , Rohit Paudel, Pradeep Airee , Sompal Kami , Basant Regmi , Karan KC , Sandeep Lamichhane , Avinash Bohara

Points  – Nepal 2 – Malaysia – 0 , Match reduced to 9 Over per innings.